Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Kontaktinformation
 
Så här hade jag tänkt resa

Ange bussens/tågets tider enligt tidtabellen

Ange bussens/tågets verkliga tider. Vid inställd tur ange 00:00 som tid.

 
Typ av ersättning
Jag tog taxi, privatbil eller annan transport.
Ersättning för taxi:

Ersättning för privatbil:

Ersättning för annan transport :


Jag vill ha ersättning i form av:

Ange bankens clearingnummer, kontonummer samt personnr nedan

Vid taxiresa, hyrbil eller kontantresa ska kvitto/biljett skickas in via post till: Blekingetrafiken, Region Blekinge, SVARSPOST, 207 59 217, 371 20 Karlskrona. På kvittot anger du ditt ärendenummer som du får när du har klickat på SKICKA